Katja Noponen Oy:n
YLEISET VERKKOKAUPAN SOPIMUSEHDOT
Voimassa 28.4.2020 alkaen

(ehtoja päivitetty 19.4.2021)


1 YLEISTÄ
Verkkokauppa on Katja Noponen Oy:n ylläpitämä markkinapaikka, jossa tuotteiden ja palveluiden myyjänä on Katja Noponen Oy, Espoo (Y-tunnus: 1778742-8, jäljempänä "Katja Noponen Oy"). Myydyn tuotteen tai palvelun perusteella suoritettavan valmennuspalvelun toteuttaa Katja Noponen Oy:öön työsuhteessa oleva uravalmennusalan osaaja. Näitä sopimusehtoja sovelletaan ainoastaan Katja Noponen Oy:n ja sen kuluttaja-asiakkaiden välisessä kauppasuhteessa. Asiakas sitoutuu tilauksen yhteydessä noudattamaan näitä sopimus- ja toimitusehtoja. Katja Noponen Oy voi muuttaa näitä sopimusehtoja ilman ennakkoilmoitusta. Tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia sopimusehtoja, jotka ilmenevät Katja Noponen Oy:n verkkokaupan kotisivuilla osoitteessa www.katjanoponen.com. Laissa tapahtuvat muutokset astuvat voimaan heti sellaisenaan, ellei laissa ole toisin määrätty. Katja Noponen Oy ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on Katja Noponen Oy:n normaalien vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja jota Katja Noponen Oy ei kohtuudella voi voittaa. Katja Noponen Oy ilmoittaa Asiakkaalle sitä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä niin pian kuin se on mahdollista. Tuotteen tai palvelun korvausvelvollisuus on maksimissaan ostetuntuotteen tai palvelun kokonaishinta.

2 ASIAKAS
Katja Noponen Oy myy verkkokaupassa tuotteita ja palveluita täysi-ikäisille yksityishenkilöille (joista jäljempänä käytetään nimitystä "Asiakas"). Katja Noponen Oy myy tuotteita ja palveluita myös alle 18-vuotiaille huoltajan tai muun edunvalvojan suostumuksella. Kuluttajakaupassa noudatetaan voimassa olevaa Suomen ja Euroopan Unionin kuluttajansuojalainsäädäntöä. Nämä sopimusehdot eivät ole voimassa siltä osin kuin ne rajoittavat kuluttajan oikeuksia siitä, mitä pakottavassa lainsäädännössä on määrätty. Asiakkaan tulee antaa tilausta tehdessään oikeat ja täydelliset yhteystietonsa, jotka sisältävät vähintään nimen, osoitteen sekä sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron. Vastuu tietojen oikeellisuudesta on Asiakkaalla. Asiakkaiden tietoja käsitellään vain tilauksen vastaanottamiseen, palvelun toteuttamiseen ja tuotteen toimittamiseen. Lisätietoja Asiakkaan henkilötietojen käsittelystä löytyy Katja Noponen Oy:n Tietosuojaselosteesta, joka on saatavilla Katja Noponen Oy:n kotisivuilla osoitteessa https://www.katjanoponen.fi/valmennusasiakkaiden-asiakasrekisteriseloste/. Sitova kauppasopimus astuu voimaan tilauksen kirjauduttua Katja NoponenOy:n järjestelmään.

3 PALVELUT JA TUOTTEET SEKÄ HINNASTO
Kaikki tilaukset vahvistetaan Katja Noponen Oy:n toimesta sähköpostilla, jossa ilmoitetaan tilauksen hinta sekä tilatut tuotteet ja palvelut. Hinta sisältää toimituskulut sekä kulloinkin voimassa olevan arvonlisäverolain mukaisen arvonlisäveron määrän. Jos hinnastossa on selviä hintavirheitä, tuotetta tai palvelua ei myydä selvästi alempaan hintaan, jos voidaan olettaa Asiakkaan ymmärtäneen virheen olemassaolo. Tuotteen tai palvelun hinnan muuttuessa ennen lähetyksen käsittelyä Katja Noponen Oy:ssä, toimitetaan tilatut tuotteet tai ostetut palvelut alkuperäisellä hinnalla. Jos tilaukseen tehdään muutoksia, määräytyy tuotteen tai palvelun hinta muutoshetken hinnan mukaisesti. Katja Noponen Oy pidättää oikeuden hintojen muuttamiseen yksipuolisella päätöksellä ilman ennakkoilmoitusta. Hinnat määräytyvät tilaushetken mukaan. Tilausvahvistuksen toimittaminen edellyttää, että Asiakas on ilmoittanut sähköpostiosoitteensa virheettömästi tilauksen yhteydessä.

4 MAKSUTAVAT
Tuotteet ja palvelut maksetaan tilauksen yhteydessä. Verkkokaupassa voidaan maksaa Suomessa toimivien yleisimpien pankkien verkkopankissa, yleisimmillä Suomessa käytössä olevilla luottokorteilla ja lisäksi Pay-Pal -palvelun kautta . Maksunvälittäjänä toimii Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii 1.4.2023 alkaen Stripe Inc., joka näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Ostoksen voi maksaa myös PayPalin kautta, käyttäjäsopimuksen löydät täältä.

5 TOIMITUSAIKA
Tilauksen käsittely aloitetaan keskimäärin 2-5 arkipäivää tilauksesta Asiakkaan kanssa sovittavalla tavalla.

6 PERUUTTAMINEN JA VIRHEELLISESTÄ TOIMITUKSESTA TAI TUOTTEESTA ILMOITTAMINEN
Asiakas voi peruttaa palvelun tai tuotteen 14 vuorokauden kuluessa tilauksesta. Mikäli palvelun toimittaminen on aloitettu ja se peruutetaan, Asiakkaan tulee maksaa Katja Noponen Oy:lle tämän ilmoittama korvaus, joka lasketaan suhteellisena osuutena sopimuksen mukaisesta kokonaishinnasta. Mikäli tuotetta on käytetty, ei Katja Noponen Oy ole velvollinen ottamaan vastaan tuotteen palautusta tai vaihtamaan tuotetta toiseen tuotteeseen. Asiakas vastaa tuotteiden palauttamisesta johtuvista välittömistä kustannuksista. Palautus- ja vaihto-oikeus koskee pääsääntöisesti kaikkia Katja Noponen Oy:n verkkokaupassa myytäviä tuotteita. Tehdyn tilauksen peruuttamisoikeutta eikä tuotteen palautus- ja vaihto-oikeutta kuitenkaan ole, jos (i) palvelu on jo pääosin tai kokonaan suoritettu; (ii) myyty tuote tai palvelu sisältää digitaalista sisältöä; (iii) palvelun toimittaminen on aloitettu ennen 14 vuorokauden peruuttamisajan päättymistä Asiakkaan pyynnön tai suostumuksen johdosta; (iv) kyseessä on tuote tai palvelu, joka valmistetaan tai jota muunnellaan Asiakkaan vaatimusten mukaisesti tai selvästi tämän henkilökohtaisia tarpeita vastaavaksi. Palveluseteliä ei voi muuttaa rahaksi eikä määräaikaan käyttämättä jäänyttä palveluseteliä hyvitetä tai korvata. Mikäli tuote on virheellinen laadultaan tai sisällöltään, tulee Asiakkaan ilmoittaa asiasta 14 vuorokauden kuluessa tuotteen vastaanottamisesta sähköpostitse osoitteeseen verkkokauppa@katjanoponen.fi tai postitse osoitteeseen Katja Noponen Oy, Vänrikinkuja 2, 02600 Espoo. Asiakas on velvollinen esittämään tilausvahvistuksen, ostotodistuksen, kuitin tai muun todistuksen ostopaikasta ja -ajankohdasta palautuksen yhteydessä tai reklamoidessaan tuotteen virheestä. Katja Noponen Oy pidättää oikeuden periä edellä mainitun aineiston etsinnän aiheuttamat kustannukset ostajalta. Kaupan peruuttamisesta tulee ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen verkkokauppa@katjanoponen.fi tai postitse osoitteeseen Katja Noponen Oy, Verkkokauppa, Vänrikinkuja 2, 02600 Espoo. Ostettu fyysinen palveluseteli tulee palauttaa postitse.

7 VOIMASSAOLOAIKA
Tuotteet ja palvelut ovat voimassa ostohetkestä 6 kuukautta, missä ajassa ne on käytettävä loppuun. Tuotteen tai palvelun voimassaoloaikaa voidaan perustellusta syystä, ja myyjän suostumuksella, jatkaa enintään 6 kuukautta. Voimassaolon jatkamisesta tehdystä päätöksestä ilmoitetaan asiakkaalle kirjeitse tai sähköpostilla. 

8 ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN JA OIKEUSPAIKKA
Asiakkaalla on oikeus saattaa tästä sopimuksesta syntyvät erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Asiakas voi nostaa tästä velkasuhteesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen Katja Noponen Oy:tä vastaan joko Katja Noponen Oy:n kotipaikan käräjäoikeudessa tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on asuinpaikkansa. Jollei Asiakkaalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Katja Noponen Oy:n kotipaikan käräjäoikeudessa. Asiamieskuluja ei korvata, koska Kuluttajaneuvonta ja kuluttajariitalautakunta tarjoavat veloituksetta apua erimielisyyksien ratkaisemiseen.